Søk etter rating

Når du klikker på linken nedenfor, kommer du inn på nettsiden til Fide, der du kan søke på rating. Finn søkefeltet og skriv inn enten navn eller Fides ID-nummer på den sjakkspilleren du ønsker å sjekke.

Fide oppdaterer listene den 1. i hver måned.

Søk etter rating