Bli medlem

Vi ønsker alle velkomne som medlemmer i Norske synshemmedes sjakkforbund, NSSF. Det eneste som kreves er at din søknad om medlemskap godkjennes av styret i NSSF, og at den årlige kontingenten på, for tiden, kr. 200 er innbetalt. Årskontingenten fastsettes av NSSFs årsmøte.

Fordeler synshemmede oppnår med sitt medlemskap

Automatisk medlemskap i NSF, Norges sjakkforbund

Alle synshemmede medlemmer av NSSF blir automatisk også medlem i NSF. Dette er sannsynligvis den aller billigste måten å bli medlem i NSF på. For å delta i ratede turneringer så er medlemskap i NSF obligatorisk. Dette gjelder de fleste turneringene, inklusive Landsturneringen (NM) for synshemmede. Ønsker du å være medlem i f. eks en lokal klubb, så blir også dette medlemskapet mye billigere siden du allerede er medlem i NSF via oss. Vi får også en elektronisk utgave av Norsk sjakkblad, som sendes ut gjennom vår e-postliste.

Deltakelse i Landsturneringen (NM) for synshemmede

Hvis du er medlem i NSSF når du melder deg på NM for synshemmede, så får du reduksjon i deltakeravgiften på kr. 200.

Refusjon av reisekostnader

Så langt som mulig, dekker vi reisekostnadene, fratrukket et minstebeløp, til deltakerne av turneringer arrangert av NSSF. Det samme gjelder deltakere vi sender ut for å representere Norge i internasjonale turneringer.

Medlemsblad

Medlemmer får tilsendt medlemsbladet Sjakkpunkt, alternativt lydutgaven Sjakketten.

E-postliste

Du blir lagt til i vår e-postliste. Listen bruker styret til å sende ut informasjon, samt at medlemmer kan diskutere relevante temaer.

Bli medlem i NSSF

Du kan melde deg inn ved å sende en e-post til kasserer der du oppgir:

  • Fullt navn

  • Postadresse

  • e-postadresse

  • Telefonnummer

  • Fødselsdato

  • Hvilke andre sjakklubber du eventuelt er medlem i

Styret vil behandle din søknad så raskt som mulig.