Invitasjon til Gladsjakk i Trondheim

Kjære sjakkvenner

Invitasjon til "glad-sjakk-turnering"

Blindes Sjakklubb, Trondheim, inviterer til en liten gladsjakkturnering igjen. Vi skal spille en minst fire runders monrad-turnering (Dersom vi rekker flere runder blir det mer en 4!).

Sted: Norges Blindeforbunds lokaler i Trondheim. Tid: Lørdag 20. og søndag 21. juli 2024.

Vi starter som vanlig opp lørdag kl. 10 og regner med å være ferdig utpå dagen på søndag. Stig Atle Viken vil være dommer for turneringa.

Hovedhensikten er å samles og ha det hyggelig sammen og vi skal prøve å få til en trivelig sjakkopplevelse for alle.

Vi har ingen startavgift, men vi forutsetter at deltakerne blir med å spleiser på fellesutgiftene til maten – lunsj lørdag og søndag. De som ønsker det kan også være med på pizzaspleis lørdag etter turneringa.

Mer informasjon sendes de påmeldte i forkant av turneringa.

For tilreisende prøver vi som vanlig å skaffe privat overnatting så langt det er mulig og ønskelig.

Spre dette glade budskap til så mange som mulig!

Meld deg på innen 10. juli til: Oddvar: ooyan@broadpark.no - 47 84 15 60, eller Arild: aroyan@ntebb.no - 92 09 20 30

Med vennlig hilsen Blindes Sjakklubb Oddvar Øyan, formann