Invitasjon til Landsturnering (NM) i sjakk for synshemmede 2021

Norske Synshemmedes Sjakkforbund (NSSF) har gleden av å invitere til det 52. NM i sjakk for synshemmede på Hurdal Syn og Mestringssenter, Fredag 21 til mandag 24. mai 2021.

Det blir felles busstransport fra Sporveisgata 10, Oslo, med avgang klokka 10 fredag formiddag. Bussen ankommer Gardermoen ca. klokka 11. Mandag er det avgang fra Hurdal klokka 14.00.

Egenandelen er satt til kr 1500 per spiller for hele oppholdet. I utgangspunktet for alle enkeltrom, men ektefelle eller andre i nær familie kan dele rom. Romdeling gir ingen reduksjon i egenandeln.

Ungdom under 25 år får rekrutteringspris på arrangementet i år på kr. 750.

Ledsagere betaler samme pris som deltakerne.

Det vil helt sikkert være korona-restriksjoner også i mai, og vi må forholde oss til disse.

Rimelige reiseutgifter kan refunderes mot kvittering.

Turneringa spilles over fem runder, med 1. runde fredag kl. 14.00. Betenkningstida vil bli 1 time og 30 minutter pluss 30 sek per trekk per spiller. Vi forsøker å plassere deltakerne i grupper der alle har noenlunde lik spillestyrke.

Påmeldingsfrist er 20. april 2021. Etter påmeldingsfristens utløp får alle påmeldte tilsendt program og øvrige dokumenter som trengs til arrangementet. Disse vil bli sendt ut i elektroniskform. Ønsker du dokumentene i annen skriftform, må du si fra om det ved påmeldinga.

Påmelding og mer informasjon hos: Olav Vik: e-post: olav@askol.no (tlf: 900 54 468). Husk å oppgi om du har allergier eller trenger annen tilpasning og hvor du kommer på fellestransporten.

For å lette arbeidet til premienemnda under arrangementet oppfordrer vi alle deltakerne til å ta med en liten ting til premiebordet.

NSSFs årsmøte holdes mandag 24. mai 2021. De fleste sakspapirer til møtet blir gjort kjent i NSSFs medlemsblad og e-postlista. Har du saker som du ønsker behandlet på møtet, må disse sendes til NSSFs sekretær, Sverre Fuglerud på e-post fuglerud@blindeforbundet.no innen 1. april 2021. Vi forsøker å legge til rette for at det skal bli mulig å delta på årsmøtet via Zoom.

Turneringa er for alle synshemmede uansett spillestyrke. Det praktiske rundt arrangementet står NSSF for, men det sosiale er hver enkelts ansvar. Vi forsøker å lage noen sjakklige aktiviteter etter middagene.

Vel møtt til noen trivelige sjakkdager i Hurdal!

For NSSF, Arild Øyan, leder