NSSF 

Hovedsiden 

Om organisasjonen

Klubber 

Turneringer 

Ratingliste 

Sjakkblad 

Linker             

Norske synshemmedes sjakkforbund 

Sjakkblad 

 

1. Sjakkpunkt er sjakktidskriftet for NSSF i punktskrift (blindeskrift) og blir trykket ved NBFs trykkeri i Bergen. Det ble utgitt første gang i 1974 og kommer ut 4 ganger i året og er gratis for NSSFs medlemer. Andre betalewr kr. 50 pr. år.
Redaktør: Tormod Prytz

2. Sjaketten er lydutgaven (Kassettversjon) av Sjakkpunkt
Innleser: Tormod Prytz

3. Produseres også i Daisyformat og i svart storskrift