NSSF 

Hovedsiden 

Om organisasjonen 

Klubber 

Turneringer 

Ratingliste 

Sjakkblad 

Linker             

Norske synshemmedes sjakkforbund 

Sjakk klubber 

 

Det finnes 2 sjakk klubber for blinde og svaksyntesjakkspillere i Norge.

1. Sjakk klubben Rokaden, Oslo
Leder: Olav Vik    

Spillested: Sporveisgata 10 (NBFs lokaler)
Spillekvelder: Torsdager fra kl. 18.00
Kontakt med klubben v/lederen

Kontingent: kr.150 pr. år

2. Blindes sjakkklubb, Trondheim.
Klubben ble stiftet i 1966.
Formann: Oddvar Øyan

Spillested: NBFs lokaler Olav Tryggvasons gate,  med ujevne mellomrom. Ta kontakt med klubben v/formannen.

Kontingent: kr. 50 pr, år