Invitasjon til Landsturnering (NM) i sjakk for synshemmede 2020

Norske synshemmedes sjakkforbund (NSSF) har gleden av å invitere til det 51. NM i sjakk for synshemmede på Hurdal syn og mestringssenter, fredag 14. til mandag 17. august 2020.

Da vi ikke kunne avholde mesterskapet i april/mai, prøver vi igjen i august. Vi må ta forbehold om smittesituasjonen på dette tidspunktet.

Egenandelen er satt til kr 1550 per spiller for hele oppholdet. I utgangspunktet for alle enkeltromm men ektefelle eller andre i nær familie kan dele rom

Ungdom under 25 år får rekrutteringsrabatt på arrangementet i år på kr. 500 på egenandelen.

Rimelige reiseutgifter kan refunderes mot kvittering. For ledsagere er fellestransporten til Hurdal og retur gratis. Resten av reisen betaler ledsagere selv. For oppholdet på Hurdalsenteret betaler ledsagere kr 3045 pluss evt. enkeltromstillegg på kr 185 per døgn.

Turneringa spilles over fem runder med 1. runde fredag kl. 14.00 og siste runde søndag kl. 14.00. Betenkningstida vil bli 1 time og 30 minutter pluss 30 sek per trekk per spiller. Vi forsøker å plassere deltakerne i grupper der alle har noenlunde lik spillestyrke.

Vi vil legge opp til noe aktivitet på kveldene. Blant annet vil erfaringer og muligheter for synshemmede til å spille sjakk på nett bli presentert og Norges Sjakkforbund vil orientere oss om ”Sjakk og samfunn”.

Påmeldingsfrist er 12. juli 2020. Etter påmeldingsfristens utløp får alle påmeldte tilsendt program og øvrige dokumenter som trengs til arrangementet. Disse vil bli sendt ut i elektroniskform. Ønsker du dokumentene i annen skriftform, må du si fra om det ved påmeldinga. Fellestransport vil bli satt opp etter påmeldingsfristens utløp når vi ser hvor mange vi blir.

Påmelding og mer informasjon hos: Olav Vik: e-post: olav@askol.no (tlf: 900 54 468). Husk å oppgi om du har allergier eller trenger annen tilpasning og om du vil være med på fellestransporten – eller om du ønsker å reise hjem søndag kveld.

For å lette arbeidet til premienemnda under arrangementet oppfordrer vi alle deltakerne til å ta med en liten ting til premiebordet.

Turneringa er for alle synshemmede uansett spillestyrke. Det praktiske rundt arrangementet står NSSF for, men det sosiale er hver enkelts ansvar. Vi vil selvfølgelig forholde oss til de krav som settes i forbindelse med koronaretningslinjene som er gjeldende i august.

Vel møtt til noen trivelige sjakkdager i Hurdal!

For NSSF, Arild Øyan, leder