Invitasjon til "glad-sjakk-turnering"

Kjære sjakkvenner

Blindes Sjakklubb, Trondheim, inviterer til en liten gladsjakkturnering igjen. Vi skal spille en fire runders monrad-turnering (Dersom vi rekker flere runder blir det mer en 4!).

  • Sted: Norges Blindeforbunds lokaler i Trondheim.

  • Tid: Lørdag 28. og søndag 29. mars 2020.

Vi starter som vanlig opp lørdag kl. 10 og regner med å være ferdig utpå dagen på søndag.

Hovedhensikten er å samles og ha det hyggelig sammen og vi skal prøve å få til en trivelig sjakkopplevelse for alle.

Vi har ingen startavgift, men vi forutsetter at deltakerne blir med å spleiser på fellesutgiftene til maten - lunsj lørdag og søndag. De som ønsker det kan også være med på pizzaspleis lørdag etter turneringa.

Mer informasjon sendes de påmeldte i forkant av turneringa.

For tilreisende prøver vi som vanlig å skaffe privat overnatting så langt det er mulig og ønskelig.

Spre dette glade budskap til så mange som mulig!

Meld deg på innen 15. mars til:

Med vennlig hilsen

Blindes Sjakklubb

Oddvar Øyan,